Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Kayseri Şube Müdürlüğü Araç Satış İhale İlanı.

Ağustos 11, 2017

İ L A N

S.No   CİNSİ MARKASI MODELİ RENGİ MİKTARI (Adet) TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İ H A L E
YÖRESİ GÜNÜ SAATİ
1. KAYSERİ ŞUBE MÜD. H.Otomobil Tofaş Fiat (Şahin) 1987 Beyaz 1 605,00 TL 90,75 TL 13.09.17 10:00
  KAYSERİ ŞUBE MÜD. H.Otomobil Renault 1989 Mavi 1 4.032,50 TL 604,80 TL 13.09.17 10:10
  KAYSERİ ŞUBE MÜD. H.Otomobil Nissan 1997 Yeşil 1 7.040,00 TL 1.056,00 TL 13.09.17 10:20
2. KAYSERİ ŞUBE MÜD. Motorsiklet Arora Tescilsiz Sarı 1 348,32 TL 52,24 TL 13.09.17 10:30

1-Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen Otomobillerin 2886 Sayılı Yasanın  51. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 13 Eylül 2017 Çarşamba tarihinde VII. Bölge Müdürlüğü Kayseri Şube Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda Kayseri Şube Müdürlüğümüz idare Binasında  satışları yapılacaktır.

 2-Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen otomobillerin ihalesine katılmak isteyenler  ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını (geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da geçici teminatlar Ziraat Bankası Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri Döner Sermaye İşletmesi hesabına TR 51000 1000 159401028055002 hesabına yatırılacaktır.)  ihale şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.

3-İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Şube Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir. 

4-İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

5-Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %15 oranında geçici teminat alınacaktır.

6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestdir.

7- Satışa sunulacak araçlar Şube Müdürlüğümüze ait Develi Şeflik binası parkında bulunmaktadır.

8- İlgililerden istenilen evrakları, ihale saatinden yarım saat önce kuruma vermeleri gerekmektedir.

                  İlgililere duyurulur.