Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Uşak Şube Müdürlüğümüz Silah ve Araç Satış İhale İlanı.

Ağustos 21, 2017

İ L A N

UŞAK (DKMP) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

S. NO BULUNDUĞU YER CİNSİ MARKASI SERİ NO MİKTARI (Adet) TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT      ( %20 )(TL) İ H A L E
İLİ KURUM GÜNÜ SAATİ
1 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Çifte Kırma Huğlu 68573 1 250,00 50,00 21.09.2017 10:00
2 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Pompalı Kral Arms Magnum 12-768  1 250,00 50,00 21.09.2017 10:15
3 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Yarı Otomatik Magnum Escort  7033 1 250,00 50,00 21.09.2017 10:30
4 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Yarı Otomatik Mega Üzümlü Lazer gsx 505 284 1 150,00 30,00 21.09.2017 10:45
5 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Çifte Kırma Üzümlü  31255 1 200,00 40,00 21.09.2017 11:00
6 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Yarı Otomatik Magnum Interpres 14-19034 1 170,00 34,00 21.09.2017 11:15
7 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Yarı Otomatik AX - 42 Asil 15 - 2140 1 230,00 46,00 21.09.2017 11:30
8 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Yarı Otomatik Magnum Maestro x4 16-0353 1 200,00 40,00 21.09.2017 11:45
9 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Yarı Otomatik Fabarm vvs 56 S 1285 1 150,00 30,00 21.09.2017 12:00
10 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Yarı Otomatik Adler Fx2 12-0281 1 230,00 46,00 21.09.2017 14:00
11 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Yarı Otomatik Magnum Interpres vvs 105 5231 1 150,00 30,00 21.09.2017 14:15
12 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Yarı Otomatik Üzümlü Üssan F1 1984 1 130,00 26,00 21.09.2017 14:30
  UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. ARACIN MOTOR VE ŞASİ NOSU ARACIN MARKASI ARACIN MODEL YILI SINIFI MİKTARI (Adet) TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT      ( %20 )(TL) İ       H       A       L       E
GÜNÜ SAATİ
1 UŞAK ( DKMP. ) Uşak Şb. Müd. Motor No: 131A10160489036             Şasi No: NM4131B0000505041 Tofaş-Fiat Beyaz Şahin 1991 Model  M1 1 4.650,00 930,00 21.09.2017 14:45

 

 1- (DKMP.) Uşak Şube  Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri ve aracın 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ve 2886 Sayılı Yasanın 51. maddenin  (a)  bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile   21 EYLÜL 2017 tarihinde (DKMP.) UŞAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE teşekkül edecek komisyon huzurunda satışları yapılacaktır.

2- DKMP. Uşak Şube  Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin  ihalesine katılmak isteyenler, av tüfekleri için  "yivsiz tüfek satın alma belgesi" ni, bayiler ise Bayilik Belgesini" vermek zorundadır. Katılımcılar ayrıca ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da ) , ihale   şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır.

 3- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde (DKMP.) Uşak Şube  Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak alınabilir.

4- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

5- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %20 oranında geçici teminat alınacaktır.

 6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestdir.

7-  İhaleye katılmak isteyenler, Satışa çıkartılacak Yivsiz Av Tüfeklerini ve aracı  06.09.2017 ÇARŞAMBA günü Uşak Şube Müdürlüğünce ihale salonunda sergilenecek, katılımcılar bu tarihte gelerek  görüp bilgi alabilirler.