Skip Navigation LinksAnaSayfa > İhaleler

Osmaniye Şube Müdürlüğü Silah Satış İhale İlanı.

Eylül 29, 2017

İ L A N

OSMANİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SIRA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ MARKASI SERİ NO ÇAP MİKTARI (Adet) TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT(TL) İ       H       A       L       E
İLİ GÜNÜ SAATİ GÜNÜ
1 OSMANİYE YARI OTOMATİK KARTAL 2612 12 1 71,67 14,33 03.10.2017 09:00 SALI
2 OSMANİYE YARI OTOMATİK MESCO 16m-0403 12 1 103,33 20,67 03.10.2017 09:10 SALI
3 OSMANİYE YARI OTOMATİK ATA VENZA 14/03187 12 1 156,67 31,33 03.10.2017 09:20 SALI
4 OSMANİYE YARI OTOMATİK VURSAN 94-1655 12 1 125,00 25,00 03.10.2017 09:30 SALI
5 OSMANİYE YARI OTOMATİK ZÜMRÜT 950339 12 1 80,00 16,00 03.10.2017 09:40 SALI
6 OSMANİYE YARI OTOMATİK SARSILMAZ T1102-03DK05814 12 1 170,00 34,00 03.10.2017 09:50 SALI
7 OSMANİYE YARI OTOMATİK EFSANE 14-0135 12 1 80,00 16,00 03.10.2017 10:00 SALI
8 OSMANİYE YARI OTOMATİK HUĞLU 15.0020 12 1 106,67 21,33 03.10.2017 10:10 SALI
9 OSMANİYE YARI OTOMATİK FRANCHI SA55407 12 1 251,67 50,33 03.10.2017 10:20 SALI
10 OSMANİYE YARI OTOMATİK LAZER 58568 12 1 73,33 14,67 03.10.2017 10:30 SALI
11 OSMANİYE YARI OTOMATİK PRENSES 12-0246 12 1 70,00 14,00 03.10.2017 10:40 SALI
12 OSMANİYE YARI OTOMATİK GOLD WİNG 47004 12 1 71,67 14,33 03.10.2017 10:50 SALI
13 OSMANİYE YARI OTOMATİK ZAUWER 11-1726 12 1 83,33 16,67 03.10.2017 11:00 SALI
14 OSMANİYE YARI OTOMATİK LEOPAR 25940 12 1 73,33 14,67 03.10.2017 11:10 SALI
15 OSMANİYE YARI OTOMATİK LUGER 2313 12 1 100,00 20,00 03.10.2017 11:20 SALI
16 OSMANİYE YARI OTOMATİK DİABLO 15-0672 12 1 140,00 28,00 03.10.2017 11:30 SALI
17 OSMANİYE YARI OTOMATİK HUĞLU 03A0318 12 1 126,67 25,33 03.10.2017 11:40 SALI
18 OSMANİYE YARI OTOMATİK COMMODORE 16C0170 12 1 173,33 34,67 03.10.2017 11:50 SALI
19 OSMANİYE YARI OTOMATİK LAZER 12-1077 12 1 73,33 14,67 03.10.2017 12:00 SALI
20 OSMANİYE YARI OTOMATİK TORUN 1838 12 1 73,33 14,67 03.10.2017 13:10 SALI
21 OSMANİYE YARI OTOMATİK SET 12-0099 12 1 65,00 13,00 03.10.2017 13:20 SALI
22 OSMANİYE YARI OTOMATİK EFES ÖZLER 17597 12 1 73,33 14,67 03.10.2017 13:30 SALI
23 OSMANİYE YARI OTOMATİK ALTOBELLİ 10-1445 12 1 80,00 16,00 03.10.2017 13:40 SALI
24 OSMANİYE YARI OTOMATİK YILDIZ 22970 12 1 73,33 14,67 03.10.2017 13:50 SALI
25 OSMANİYE YARI OTOMATİK MAGNUM 1459 12 1 76,67 15,33 03.10.2017 14:00 SALI
26 OSMANİYE YARI OTOMATİK DİABLO 13313 12 1 73,33 14,67 03.10.2017 14:10 SALI
27 OSMANİYE YARI OTOMATİK ATA ARMS 09/00005 12 1 176,67 35,33 03.10.2017 14:20 SALI

  1- İl Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 inci maddesinin (k) bendine göre pazarlık teklif usulü ile 03 EKİM 2017 tarihinde OSMANİYE Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda OSMANİYE Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü DKMP Mühendisliği Odasında saat; 09;00-14;00 arasında satışları yapılacaktır.

  2- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen av tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyenler "yivsiz tüfek satın alma belgesi" ni, satıcı (bayiler) ise ''satıcılık belgesini'' vermek zorundadır. Katılımcılar ayrıca ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektuplarını ( geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da ) , ihale   şartnamesini imzalayarak vermek zorundadır. (Geçici Teminatı Banka hesabına yatırırken açıklama kısmına Av Tüfeğinin Cinsi, Markası ve Seri Numarası Yazdırılacaktır.)

  3-Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

  4- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde OSMANİYE Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğünden  ( Adnan Menderes Mah. Adnan menderes Cad. No:41-MERKEZ/OSMANİYE) ücretsiz olarak alınabilir.

  5- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

  6- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca ita amirinin onayı ile %20 oranında geçici teminat alınacaktır.

  7- %20 Geçici Teminat; İhale saati başlamadan OSMANİYE Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğümüzün Osmaniye Ziraat Bankasındaki TR85 0001 0000 1457 3538 6150 01-5001 nolu Döner Sermaye Hesabına yatırılacaktır.

  8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.