Skip Navigation LinksAnaSayfa > Belge ve Formlar

 

 • Avcılık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler :
 1. - Dilekçe (TC Kimlik No Beyanı Zorunlu) - Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. - Avcı Eğitim Kursu Bitirme Bitirme Belgesinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti
 3. - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 4. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzu Aslı
 5. - Aslı Görülmek Şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Fotokopisi
 6. - Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge
 7. - Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini İbraz Edenler Hariç Sağlık Raporu
 8. - Avcı Derneği Üyesi Avcıların, Dernek Üyeliklerini Gösterir Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)

 

 

 • Avcılık Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:
 1. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı
 2. - Avcılık Belgesinin Aslı

 

 

 • Avcılık Belgesi Yenilenmesi İçin Gerekli Belgeler (Zayi, Belgede Yer Kalmaması, Yıpranma ve Kaybolma Durumlarında):
 1. - Dilekçe (T.C. Kimlik No Beyanı Zorunlu) - Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 3. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı

 

  

 • Avcılık Belgesi İptal Edilmesi Talebi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:
 1. - Dilekçe, (T.C. Kimlik No Beyanı Zorunlu) - Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. - Avcılık Belgesinin Aslı
 3. - Vergi Dairesinden Harç Borcu Olmadığına Dair Yazı

 

  

 • Avlanma İzin Kartı (Pulu) Verilmesi İçin Gerekli Belgeler:
 1. - Av Yılına İlişkin Vize Edilmiş Avcılık Belgesinin Fotokopisi
 2. - Avlanma İzin Kartı Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekontunun Aslı (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)
 3. - Avcı Derneği Üyesi Avcıların, Dernek Üyeliklerini Gösterir Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)
 • Avcı Derneğine Üye Olan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 70 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 100 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olmayan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 140 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olmayan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 200 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 110 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti; : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 150 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olmayan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 220 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olmayan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti; : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 300 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • Avcılık Belgesi Alıp, Yıllar İtibariyle Vize Yaptırmayanların Yapması Gereken İşlemler:
 1. - 02.07.1964 Tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Avcılık Belgesi Harcının Yatırıldığına Dair Makbuzun Asılları
 2. - Avcı Derneği Üyesi İse, Dernek Üyesi Olduğuna Dair Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı Veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)

 

  

 • Türklük Belgesi Sahibi Batı Trakyalı Türkler İle Mavi Kart Sahibi Olanlar İçin Yabancı Avcılık Belgesi Başvuruları:
 1. - Dilekçe - Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. - Emniyet Makamlarından Alınan İkamet Tezkeresinin Onaylı Örneği
 3. - Gümülcine Başkonsolosluğundan Alınan Türklük Belgesinin Onaylı Örneği
 4. - Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Onaylı Örneği
 5. - Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesinin Onaylı Örneği
 6. - 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi Kapsamında Verilen Belgenin Aslı ya da Noterli Onaylı Örneği
 7. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı
 8. - 2 Adet Fotoğraf.

 

  

 • Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Adayların Avcı Eğitim Kursu Başvuruları;
 1. - T.C. Kimlik Numarası İle Birlikte Dilekçe
 2. - Öğrenim Belgesinin Veya Çıkış Belgesinin Aslı Veya İl Şube Müdürlüğünce Onaylı Örneği
 3. - Avcı Eğitim Kurs Katılım Payı Ücretine Dair Makbuz. 2013 yılı için; 93,30 TL (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)

   

 • 29/05/2009 Tarihli Ve 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 İnci Maddesi Kapsamında Saklı Tutulan Haklarının Kullanımına İlişkin Belge Sahibi Kişilerin Avcı Eğitim Kursu Başvuruları;
 1. - 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 2. - Öğrenim Belgesinin Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Örneği
 3. - 5901 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Kapsamında Saklı Tutulan Haklarının Kullanımına İlişkin Belge
 4. - Avcı Eğitim Kurs Katılım Ücretine Dair Makbuz, 2013 yılı için; 93,30 TL (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)

   

 • Batı Trakyalı Türklerin Avcı Eğitim Kursu Başvuruları:
 1. - 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 2. - Öğrenim Belgesinin Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Örneği
 3. - Emniyet Makamlarından Alınacak İkametgah Tezkeresi
 4. - Türklük Belgesinin Aslı Veya İdarece Onaylı Sureti, 6. Avcı Eğitim Kurs Katılım Ücretine Dair Makbuz, 2013 yılı için; 93,30 TL (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)

 

  

 • Karşılıklılık İlkesi Çerçevesinde Uyruğundaki Ülkesinden Aldığı Avcılık Belgesi Türkiye De Geçerli Olmayan Veya İlk Defa Avcılık Belgesi Alacak Olan Yabancı Uyruklu Adayların Avcı Eğitim Kursu Başvuruları: 
 1. - 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 2. - Pasaportunun Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi
 3. - Türkiye'deki İkametgah İznine Dair Belge
 4. - Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi
 5. - Avcılık Yapmaya Engel Halinin Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu
 6. - Avcı Eğitim Kurs Katılım Ücretine Dair Makbuz, 2013 yılı için; 93,30 TL (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)

 

  

 • Avcı Derneklerine Avlanma İzin Kartı Satış Yetki Belgesi Verilmesi:
 1. - Dernek Hizmet Binasının Açık Adresi İle Dernek Tüzüğünün Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi
 2. - Derneğin Genel Kurulunu Yaptığına Ve Faal Olduğuna Dair Dernekler Masasından Alınan Yazı
 3. - Dernek Üyelerinden Avlanma İzin Kartı Talep Edeceklerin Avlanma İzinlerinin Ücreti, Dernek Tarafından Peşin Ödenmek Koşuluyla Dernek Aracılığı İle Alınacağına Ve Ücretin Derneğin Banka Hesabından Yatırılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 4. - Dernek Adına Avlanma İzin Kartını İdare Harcama Yetkilisinden Almaya Yetkili Kılınan Görev Kurulu Kararı Ve Bu Kişiye Ait İmza Sirküleri
 5. - Dernekler Yönetmeliğinin 46. Maddesinde Belirtilen Dernek Adına Gelir Tahsis Edecek Kişiye Ait Yetki Belgesinin Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi

 

  

 • Av Bayilerine Avlanma İzin Kartı Satış Yetki Belgesi Verilmesi
 1. - İşyerinin Adresi
 2. - Vergi Levhası
 3. - İşyeri Açma Ruhsatı
 4. - Ticaret Odası Faaliyet Belgesi İle Av Bayisi Olduğuna Dair Belge Ve Bilgi
 5. - Bayi Adına Avlanma İzin Kartını İl Şube Müdürlüğünden Almaya Yetkili Kılınan Görevliye Ait Yetki Belgesi.

 

  

 • Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Verilmesi:
 1. - 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 2. - Çobanların; Sürü Sahibi veya Çoban Olduklarına Dair Köy İhtiyar Heyeti Tarafından Düzenlenen Belge
 3. - Arıcılık Yapan Üreticilerin; Bulundukları İlin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Mahalli Teşkilatından Alacakları Arıcılık Yaptıklarına Dair Belge
 4. - Ormanlarda Üretim ve İstihsal Yapan Kişilerin; Üretim ve İstihsal İşini Yaptıkları İşletme Müdürlüklerinden Alacakları Belge
 5. - Bağ ve Bahçe Sahipleri Kişilerin; Ürünlerini Korudukları Tarla, Bağ ve Bahçelerinin Mülkiyet Belgeleri veya Kira Sözleşmeleri
 6. - Geçerli ve Süresi Dolmamış Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Aslı ve Fotokopisi

 

  

 • Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi:

 1. - Sulak Alan Faaliyet Başvuru Formu - Örnek Form için tıklayınız
 2. - Faaliyetin Yapılacağı Yerin Belirtildiği 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
 3. - Şube Müdürlüğünün Görüşünü İçeren İnceleme Raporu
 4. - Çevreye Verilecek Etkilere Dair Taahhütname - Örnek taahhütname için tıklayınız

 

 • Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Onaylandıktan Sonra;

- Sulak Alan Faaliyet Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (TC Ziraaat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR63 0001 0025 3369 1622 4950 01 No'lu Hesabına)

 - Fatura Bilgi Formu - Örnek form için tıklayınız

 

Not : 2014 Yılı Sulak Alan İzin Ücretleri İçin
Ek-10 Akarsu koruma bandında yapılması izne tabi olan faaliyetlerin 2017 yılı ücretleri için tıklayınız
Ek-11 Sulak alanlar ve akarsu koruma bandları 2017 yılı Ek-2 faaliyetleri ücretleri için tıklayınız

 

 • GES, RES ve JES Faaliyetlerinde:
 1. Dilekçe (Dilekçede kurulu güçler mutlaka belirtilmelidir.)
 2. 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita.
 3. Noter Onaylı Taahhütname (Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilerek hazırlanacaktır.)
 4. Başvuru, Korunan Alan ve Etki Alanında Kalıyorsa Şube Müdürlüğünce Bilimsel Rapor Hazırlanması İstenebilir.
 5. ÇED Sürecine İlişkin Belge (ÇED Muafiyet / ÇED Gerekli Değildir / ÇED Olumlu)

 

 • Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi:
 1. - Saz Kesimi Başvuru Formu - Örnek form için tıklayınız
 2. - Saz Kesimi İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, 2017 yılı için, 80,00 TL/Kişi (Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra) (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki TR03 0001 0000 2157 3611 2150 01 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)
 3. - T.C. Kimlik Beyanı ve/veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

  

 • Sulak Alanlarda Saz Nakli İzin Belgesi:
 1. - Saz Nakil Başvuru Formu - Örnek form için tıklayınız
 2. - Saz Nakil İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekont 2014 yılı için, Yurt içi için 20 (Yirmi) TL/Ton, Yurt dışı için 55,00 (Ellibeş) TL/Ton (Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra) (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)
 3. - T.C. Kimlik Beyanı ve/veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Not : Saz Nakil İzin Belgesinin Verilmesi Durumunda Kiralayacağı Araçları KİRALANAN ARAÇ BİLDİRİM FORMU İle Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü’nün (0272) 214 74 41 no’lu Faksına 24 Saat Boyunca Bildirimde Bulunulması Zorunludur. - Örnek bildirim için tıklayınız

 

  

 • Sulak Alanlardan Yabani Bitki ve Hayvan Toplanması İzni:
 1. - Alanın Durumuna İlişkin Bilgi ve Belge
 2. - Faaliyetin Yapılacağı Alanı Gösterir Harita
 3. - Gerekçe Raporu, Olası Etkilere İlişkin Bilimsel Rapor

 

  

 • Sulak Alanlarda Ağaçlandırma İzni:
 1. - Alanın Durumuna İlişkin Bilgi Ve Belgeler
 2. - Gerekçe Raporu (Gerek Görülmesi Halinde Bilimsel Rapor)
 3. - Ağaçlandırma Yapılacak Alanı Gösterir Harita

 

  

 • Sulak Alanlarda Dip Taraması İzni:
 1. - Alanın Durumuna İlişkin Bilgi Belgeler Ve Haritalar (Gerek Görülmesi Halinde İskandil Haritası)
 2. - Gerekli Rapor (Gerek Görülmesi Halinde Bilimsel Rapor)

 

  

 • Sulak Alanlarda Turba Çıkarımı İzin Belgesi:
 1. - Turba Çıkarımı Başvuru Formu - Örnek form için tıklayınız
 2. - Turba Çıkarımı İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, 2017 yılı için, 1.300,00 TL/Hektar (Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra)
 3. - Faaliyetin Yapılacağı Yerin Belirtildiği 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
 4. - Çevreye Verilecek Etkilere Dair Taahhütname - Örnek taahhütname için tıklayınız

Not : 1 Mart - 30 Haziran Tarihleri Arasında Turba Çıkarımı Yapılmaması Esastır.

  

  

 • Sulak Alanlardan Su Alımı İzinleri
 1. - Faaliyet Yerini, Etki Alanını ve Planlanan Tesisleri Gösterir 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
 2. - Faaliyetin Özellikleri, Planlanan Tesisler ve Özellikleri, Çalışma Şekli, Malzeme Ocakları, vb. Bilgileri İçeren Bir Rapor
 3. - Sucul Flora ve Fauna Başta Olmak Üzere Faaliyet Yeri ve Etki Alanında Bulunan Flora ve Faunaya İlişkin Bilgiler
 4. - Faaliyetin Planlandığı Akarsuyun Uzun Yıllara Ait Aylık Ortalama Debileri (Tercihen M3/S Olarak)
 5. - Faaliyet Yapılacak Alana Ait Tapu veya Ruhsat İzin Belgesi veya Arazi Kullanım Belgesi

 

 • Yerli Araştırmacılar İçin Bilimsel Araştırma İzinleri Başvuru Belgeleri
 1. - Yerli Araştırmacı Başvuru Evrakları İçin Tıklayınız... 

 

 • Yabancı Araştırmacılar İçin Bilimsel Araştırma İzinleri Başvuru Belgeleri
 1. - Yabancı Araştırmacı Başvuru Evrakları İçin Tıklayınız...