Skip Navigation LinksAnaSayfa > Belge ve Formlar

 

 • Avcılık Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler :
 1. - Dilekçe (TC Kimlik No Beyanı Zorunlu) - Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. - Avcı Eğitim Kursu Bitirme Bitirme Belgesinin Aslı veya Noter Onaylı Sureti
 3. - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 4. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzu Aslı
 5. - Aslı Görülmek Şartıyla; Süresi Geçmemiş Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Fotokopisi
 6. - Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge
 7. - Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini İbraz Edenler Hariç Sağlık Raporu
 8. - Avcı Derneği Üyesi Avcıların, Dernek Üyeliklerini Gösterir Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)

 

 

 • Avcılık Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:
 1. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı
 2. - Avcılık Belgesinin Aslı

 

 

 • Avcılık Belgesi Yenilenmesi İçin Gerekli Belgeler (Zayi, Belgede Yer Kalmaması, Yıpranma ve Kaybolma Durumlarında):
 1. - Dilekçe (T.C. Kimlik No Beyanı Zorunlu) - Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. - 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 3. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı

 

  

 • Avcılık Belgesi İptal Edilmesi Talebi İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:
 1. - Dilekçe, (T.C. Kimlik No Beyanı Zorunlu) - Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. - Avcılık Belgesinin Aslı
 3. - Vergi Dairesinden Harç Borcu Olmadığına Dair Yazı

 

  

 • Avlanma İzin Kartı (Pulu) Verilmesi İçin Gerekli Belgeler:
 1. - Av Yılına İlişkin Vize Edilmiş Avcılık Belgesinin Fotokopisi
 2. - Avlanma İzin Kartı Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekontunun Aslı (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)
 3. - Avcı Derneği Üyesi Avcıların, Dernek Üyeliklerini Gösterir Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)
 • Avcı Derneğine Üye Olan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 70 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 100 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olmayan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 140 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olmayan İl Sınırları Dahilindeki Avlaklarda Avlamak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 200 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 110 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti; : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 150 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olmayan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar uygulanacak tenzilatlı ücret : 220 TL
 • Avcı Derneğine Üye Olmayan Kendi İl Sınırları da Dahil Türkiye Genelinde Avlanmak İsteyen Avcılar İçin Avlanma İzin Ücreti; : 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitiminden sonra uygulanacak ücret : 300 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • Avcılık Belgesi Alıp, Yıllar İtibariyle Vize Yaptırmayanların Yapması Gereken İşlemler:
 1. - 02.07.1964 Tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Avcılık Belgesi Harcının Yatırıldığına Dair Makbuzun Asılları
 2. - Avcı Derneği Üyesi İse, Dernek Üyesi Olduğuna Dair Belge (Üye Olduğuna Dair Yazı Veya En Son Ödediği Dernek Aidat Makbuzu)

 

  

 • Türklük Belgesi Sahibi Batı Trakyalı Türkler İle Mavi Kart Sahibi Olanlar İçin Yabancı Avcılık Belgesi Başvuruları:
 1. - Dilekçe - Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. - Emniyet Makamlarından Alınan İkamet Tezkeresinin Onaylı Örneği
 3. - Gümülcine Başkonsolosluğundan Alınan Türklük Belgesinin Onaylı Örneği
 4. - Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin Onaylı Örneği
 5. - Avcı Eğitimi Kurs Bitirme Belgesinin Onaylı Örneği
 6. - 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi Kapsamında Verilen Belgenin Aslı ya da Noterli Onaylı Örneği
 7. - Avcılık Belgesi Harç Makbuzunun Aslı
 8. - 2 Adet Fotoğraf.

 

  

 • Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Adayların Avcı Eğitim Kursu Başvuruları;
 1. - T.C. Kimlik Numarası İle Birlikte Dilekçe
 2. - Öğrenim Belgesinin Veya Çıkış Belgesinin Aslı Veya İl Şube Müdürlüğünce Onaylı Örneği
 3. - Avcı Eğitim Kurs Katılım Payı Ücretine Dair Makbuz. 2013 yılı için; 93,30 TL (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)

   

 • 29/05/2009 Tarihli Ve 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 İnci Maddesi Kapsamında Saklı Tutulan Haklarının Kullanımına İlişkin Belge Sahibi Kişilerin Avcı Eğitim Kursu Başvuruları;
 1. - 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 2. - Öğrenim Belgesinin Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Örneği
 3. - 5901 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Kapsamında Saklı Tutulan Haklarının Kullanımına İlişkin Belge
 4. - Avcı Eğitim Kurs Katılım Ücretine Dair Makbuz, 2013 yılı için; 93,30 TL (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)

   

 • Batı Trakyalı Türklerin Avcı Eğitim Kursu Başvuruları:
 1. - 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 2. - Öğrenim Belgesinin Türkçe Tercümeli Noter Onaylı Örneği
 3. - Emniyet Makamlarından Alınacak İkametgah Tezkeresi
 4. - Türklük Belgesinin Aslı Veya İdarece Onaylı Sureti, 6. Avcı Eğitim Kurs Katılım Ücretine Dair Makbuz, 2013 yılı için; 93,30 TL (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)

 

  

 • Karşılıklılık İlkesi Çerçevesinde Uyruğundaki Ülkesinden Aldığı Avcılık Belgesi Türkiye De Geçerli Olmayan Veya İlk Defa Avcılık Belgesi Alacak Olan Yabancı Uyruklu Adayların Avcı Eğitim Kursu Başvuruları: 
 1. - 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 2. - Pasaportunun Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi
 3. - Türkiye'deki İkametgah İznine Dair Belge
 4. - Öğrenim Belgesinin Noter Tasdikli Türkçe Tercümesi
 5. - Avcılık Yapmaya Engel Halinin Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu
 6. - Avcı Eğitim Kurs Katılım Ücretine Dair Makbuz, 2013 yılı için; 93,30 TL (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)

 

  

 • Avcı Derneklerine Avlanma İzin Kartı Satış Yetki Belgesi Verilmesi:
 1. - Dernek Hizmet Binasının Açık Adresi İle Dernek Tüzüğünün Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi
 2. - Derneğin Genel Kurulunu Yaptığına Ve Faal Olduğuna Dair Dernekler Masasından Alınan Yazı
 3. - Dernek Üyelerinden Avlanma İzin Kartı Talep Edeceklerin Avlanma İzinlerinin Ücreti, Dernek Tarafından Peşin Ödenmek Koşuluyla Dernek Aracılığı İle Alınacağına Ve Ücretin Derneğin Banka Hesabından Yatırılacağına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 4. - Dernek Adına Avlanma İzin Kartını İdare Harcama Yetkilisinden Almaya Yetkili Kılınan Görev Kurulu Kararı Ve Bu Kişiye Ait İmza Sirküleri
 5. - Dernekler Yönetmeliğinin 46. Maddesinde Belirtilen Dernek Adına Gelir Tahsis Edecek Kişiye Ait Yetki Belgesinin Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi

 

  

 • Av Bayilerine Avlanma İzin Kartı Satış Yetki Belgesi Verilmesi
 1. - İşyerinin Adresi
 2. - Vergi Levhası
 3. - İşyeri Açma Ruhsatı
 4. - Ticaret Odası Faaliyet Belgesi İle Av Bayisi Olduğuna Dair Belge Ve Bilgi
 5. - Bayi Adına Avlanma İzin Kartını İl Şube Müdürlüğünden Almaya Yetkili Kılınan Görevliye Ait Yetki Belgesi.

 

  

 • Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Verilmesi:
 1. - 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 2. - Çobanların; Sürü Sahibi veya Çoban Olduklarına Dair Köy İhtiyar Heyeti Tarafından Düzenlenen Belge
 3. - Arıcılık Yapan Üreticilerin; Bulundukları İlin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Mahalli Teşkilatından Alacakları Arıcılık Yaptıklarına Dair Belge
 4. - Ormanlarda Üretim ve İstihsal Yapan Kişilerin; Üretim ve İstihsal İşini Yaptıkları İşletme Müdürlüklerinden Alacakları Belge
 5. - Bağ ve Bahçe Sahipleri Kişilerin; Ürünlerini Korudukları Tarla, Bağ ve Bahçelerinin Mülkiyet Belgeleri veya Kira Sözleşmeleri
 6. - Geçerli ve Süresi Dolmamış Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Aslı ve Fotokopisi

 

  

 • Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi:

 1. - Sulak Alan Faaliyet Başvuru Formu - Örnek Form için tıklayınız
 2. - Faaliyetin Yapılacağı Yerin Belirtildiği 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
 3. - Faaliyet Türüne Göre Tapu, Ruhsat İzin Belgesi veya Arazi Kullanım Belgesi
 4. - Çevreye Verilecek Etkilere Dair Taahhütname - Örnek taahhütname için tıklayınız
 5. - Sulak Alan Faaliyet Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Akay Şubesi’ndeki TR55 0001 0007 6005 9943 12 5002 no’lu Hesabına)
 6. - Fatura Bilgi Formu - Örnek Form için tıklayınız

 

Not : 2014 Yılı Sulak Alan İzin Ücretleri İçin

        Ek-10 Akarsu koruma bandında yapılması izne tabi olan faaliyetlerin 2014 yılı ücretleri için tıklayınız
        Ek-11 Sulak alanlar ve akarsu koruma bandları 2014 yılı Ek-2 faaliyetleri ücretleri için tıklayınız

  

 • Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi:
 1. - Saz Kesimi Başvuru Formu - Örnek form için tıklayınız
 2. - Saz Kesimi İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, 2014 yılı için, 55,00 TL/Kişi (Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra) (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)
 3. - T.C. Kimlik Beyanı ve/veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

  

 • Sulak Alanlarda Saz Nakli İzin Belgesi:
 1. - Saz Nakil Başvuru Formu - Örnek form için tıklayınız
 2. - Saz Nakil İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekont 2014 yılı için, Yurt içi için 20 (Yirmi) TL/Ton, Yurt dışı için 55,00 (Ellibeş) TL/Ton (Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra) (T.C. Ziraat Bankası A.Ş: Afyonkarahisar Şubesi’ndeki 57361121-5001 no’lu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Afyonkarahisar Döner Sermaye İşletmesi Hesabına)
 3. - T.C. Kimlik Beyanı ve/veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Not : Saz Nakil İzin Belgesinin Verilmesi Durumunda Kiralayacağı Araçları KİRALANAN ARAÇ BİLDİRİM FORMU İle Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü’nün (0272) 214 74 41 no’lu Faksına 24 Saat Boyunca Bildirimde Bulunulması Zorunludur. - Örnek bildirim için tıklayınız

 

  

 • Sulak Alanlardan Yabani Bitki ve Hayvan Toplanması İzni:
 1. - Alanın Durumuna İlişkin Bilgi ve Belge
 2. - Faaliyetin Yapılacağı Alanı Gösterir Harita
 3. - Gerekçe Raporu, Olası Etkilere İlişkin Bilimsel Rapor

 

  

 • Sulak Alanlarda Ağaçlandırma İzni:
 1. - Alanın Durumuna İlişkin Bilgi Ve Belgeler
 2. - Gerekçe Raporu (Gerek Görülmesi Halinde Bilimsel Rapor)
 3. - Ağaçlandırma Yapılacak Alanı Gösterir Harita

 

  

 • Sulak Alanlarda Dip Taraması İzni:
 1. - Alanın Durumuna İlişkin Bilgi Belgeler Ve Haritalar (Gerek Görülmesi Halinde İskandil Haritası)
 2. - Gerekli Rapor (Gerek Görülmesi Halinde Bilimsel Rapor)

 

  

 • Sulak Alanlarda Turba Çıkarımı İzin Belgesi:
 1. - Turba Çıkarımı Başvuru Formu - Örnek form için tıklayınız
 2. - Turba Çıkarımı İzin Belgesi Ücreti Yatırıldığına Dair Banka Dekontu, 2014 yılı için, 1.100,00 TL/Hektar (Doğal Sit Alanlarında Gerekli Kurul İzni Alındıktan Sonra)
 3. - Faaliyetin Yapılacağı Yerin Belirtildiği 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
 4. - Faaliyet Türüne Göre Tapu, Ruhsat İzin Belgesi veya Arazi Kullanım Belgesi
 5. - Çevreye Verilecek Etkilere Dair Taahhütname - Örnek taahhütname için tıklayınız

Not : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 14.02.2013 tarih ve 75389418-435,05-30868 sayılı emrinde yer alan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Kapsamında Verilecek İzinlere İlişkin Uygulama Esasları kapsamında başvuru yapılacaktır. İlgili emir için tıklayınız

  

  

 • Sulak Alanlardan Su Alımı İzinleri
 1. - Faaliyet Yerini, Etki Alanını ve Planlanan Tesisleri Gösterir 1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
 2. - Faaliyetin Özellikleri, Planlanan Tesisler ve Özellikleri, Çalışma Şekli, Malzeme Ocakları, vb. Bilgileri İçeren Bir Rapor
 3. - Sucul Flora ve Fauna Başta Olmak Üzere Faaliyet Yeri ve Etki Alanında Bulunan Flora ve Faunaya İlişkin Bilgiler
 4. - Faaliyetin Planlandığı Akarsuyun Uzun Yıllara Ait Aylık Ortalama Debileri (Tercihen M3/S Olarak)
 5. - Faaliyet Yapılacak Alana Ait Tapu veya Ruhsat İzin Belgesi veya Arazi Kullanım Belgesi

 

 • Yerli Araştırmacılar İçin Bilimsel Araştırma İzinleri Başvuru Belgeleri
 1. - Yerli Araştırmacı Başvuru Evrakları İçin Tıklayınız... 

 

 • Yabancı Araştırmacılar İçin Bilimsel Araştırma İzinleri Başvuru Belgeleri
 1. - Yabancı Araştırmacı Başvuru Evrakları İçin Tıklayınız...